Dosen Fakultas Teknik

Dosen Fakultas Teknik Terdiri Dari Dosen S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil Dan S1 Teknik Industri Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 23 Dosen Tetap

No NIY Nama Homebase
1 UHA.01.0582 Basuki, S.T.,M.T S1 Teknik Mesin
2 UHA.01.0632 Fajar Satriya Hadi, S.Pd.,M.Pd S1 Teknik Mesin
3 UHA.01.0721 Mohammad Munib Rosadi,S.Pd.,M.Pd. S1 Teknik Mesin
4 UHA.01.0742 Retno Eka Pramitasari, S.Pd.,M.Pd S1 Teknik Mesin
5 UHA.01.0723 Dian Anisa Rokhmahwati, M.Pd S1 Teknik Mesin
6 UHA.01.0664 Elly Indahwati, S.Si, M.Sc S1 Teknik Elektro
7 UHA.01.0697 Humaidillah Kurniadi Wardana,S.Pd., M.Si S1 Teknik Elektro
8 UHA.01.0727 Imamatul Ummah, S.Pd., M.Si S1 Teknik Elektro
9 UHA.01.0724 Nanndo Yannuansa, M.Pd S1 Teknik Elektro
10 UHA.01.0738 Nailul Izzati, S.Si, M.Si S1 Teknik Elektro
11 UHA.01.0772 Jati Widyo Leksono, S.Pd., M.Pd S1 Teknik Elektro
12 UHA.01.0576 Titin Sundari, S.T.,M.T. S1 Teknik Sipil
13 UHA.01.0577 Totok Yulianto, S.T.,M.T. S1 Teknik Sipil
14 UHA.01.0654 Meriana Wahyu Nugroho, S.T.,MT. S1 Teknik Sipil
15 UHA.01.0728 Rahma Ramadhani, S.Pd.,M.Pd. S1 Teknik Sipil
16 UHA.01.0777 Akmam Mutrofin,S.Sy,M.H S1 Teknik Sipil
17 UHA.01.0747 Evany Iqrammah, S.Pd.,M.Pd S1 Teknik Sipil
18 UHA.01.0583 Sulung Rahmawan Wira Ghani, ST. MT S1 Teknik Industri
19 UHA.01.0610 Andhika Mayasari S.T.,M.Eng S1 Teknik Industri
20 UHA.01.0606 Sumarsono, S.Si.,M.MT S1 Teknik Industri
21 UHA.01.0726 Nur Muflihah,S.T.,M.T. S1 Teknik Industri
22 UHA.01.0737 Minto, S.Pd.,M.T. S1 Teknik Industri
23 UHA.01.0753 Fatma Ayu Nuning Farida Afiatna, S.Si.,M.T. S1 Teknik Industri